Kwaliteit

Kybuc’s ondersteunt uw voedingsbedrijf in kwaliteitsregistratie met verschillende heel handige, snelle en tijdbesparende functionaliteiten.

CCP’s

Met Kybuc’s stelt u makkelijk CCP’s in om op bepaalde tijdstippen uit te voeren. Bijvoorbeeld: er moet om de twee uur een controle metaaldetectie uitgevoerd worden en bij de opstart en/of het afsluiten van de productie. In de productiemodule van Kybuc’s wordt de gebruiker ‘gedwongen’ deze CCP’s te registreren voor hij andere acties kan uitvoeren.

Aan het vrijgeven van geproduceerde loten kunt u in Kybuc’s ook CCP’s koppelen. Zo moet iedere CCP afgemeld zijn, voor u een lot kan vrijgegeven.

Punten van opvolging en goede praktijken

Voor acties als reinigingsplan, fabrieksinspectie, reviews,… beschikt Kybuc’s over een agendabeheer. Met Kybuc’s legt u zo vast welke gebruiker, om de hoeveel tijd, wat moet opvolgen. Als een actie moet uitgevoerd worden, krijgt de gebruiker een waarschuwing. Meldt iemand de actie af als voltooid, dan legt Kybuc’s automatisch het volgende tijdstip vast.

En Kybuc’s kan nog veel meer. Zo kunt u alle mogelijke instructies en de materialen die moeten gebruikt worden, koppelen aan verschillende acties. Tijdens een audit kan de gebruiker zo makkelijk aan de auditor tonen hoe hij weet wat te doen en wat te gebruiken.

Ingangscontroles

Bij ontvangst van goederen verplicht Kybuc’s u de ingangscontroles te registreren. Ingangscontroles kunt u algemeen of specifiek voor grondstoffen, verpakkingen, artikels instellen.

Productiecontroles

Voor vrijgave van geproduceerde loten kunnen productiecontroles algemeen of per specifiek product ingesteld worden. Loten kunnen pas vrijgegeven worden als de productiecontroles geregistreerd zijn.

Steekproefgewichten registreren

Met Kybuc’s kunt u bepalen voor welke afgewerkte producten er steekproefgewichten geregistreerd moeten worden. Zo kunnen loten pas vrijgegeven worden als de steekproefgewichten geregistreerd zijn.

Lijnreinigingen

Na de verwerking van producten met bepaalde allergenen moet u soms verplicht een lijnreiniging uitvoeren. Voor er een nieuwe productie kan ingegeven worden op deze productielijn, wordt de gebruiker door Kybuc’s verplicht eerst de lijnreiniging te registreren. Kybuc’s werkt hier, afhankelijk van de uit te voeren reiniging, met code geel, oranje of rood.

Feitenregistraties

Alles wat er in uw voedingsbedrijf gebeurt, kan geregistreerd worden. In Kybuc’s legt u makkelijk vast wie de correctieve, corrigerende of preventieve maatregelen moet uitvoeren. In de feitenregistraties beheert u ook probleemloos klachtenopvolgingen. Bij alle deze acties, registreert Kybuc’s altijd wie, wat, wanneer uitgevoerd heeft.

Gevarenanalyses

U kunt gevarenanalyses koppelen aan grondstoffen, verpakkingen, productielijnen, … .

Met die gevarenanalyses kan uw volledig HACCP-plan opgebouwd worden. Op basis van kans en effect wordt het risico bepaald. Deze zaken neemt Kybuc’s op:

  • preventieve maatregel
  • kritische limiet
  • monitoringmethode
  • monitoringfrequentie
  • correctiemaatregel
  • correctieregistratie
  • procedureverificatie

Iedere gevarenanalyse wordt gevalideerd en krijgt een versienummer. Bij wijzigingen wordt een nieuw versienummer toegekend en de oude versie wordt gearchiveerd.

Leveranciersbeoordelingen

Aan iedere leverancier koppelt u met Kybuc’s beoordelingen en een tijdstip tot wanneer ze geldig zijn. Als de leveranciersbeoordelingen vervallen zijn, krijgt de gebruiker een waarschuwing.

Meer Modules

Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie